Kazak erkeklik, günümüzün tabiriyle ‘Taş fırın erkek’ tarihe karışıyor. Artan sayıda kadının çalışma piyasasına girmesi ve artık erkeklerden daha fazla gelir sağlamaya başlamasıyla orantılı olarak, erkekler evde ev işlerine daha çok vakit ayırıyor. Başka bir deyişle, “erkek dışarıda” , “kadın ev işlerinde” geleneği büyük değişime uğradı.

Rockwool Vakfı Bilimsel Araştırmalar Dairesi (Rockwool Fonden), kadınların ve erkeklerin ev işlerine ayırdıkları zaman konusunda bir inceleme yaptı. İnceleme 1964 yılından bugüne kadar geçen dönemi kapsıyor.

Araştırmacı Jens Bonke,’inceleme sonuçları ev işlerinin, artık kadın-erkek arasında daha eşit dağılımına doğru geliştiğini gösteriyor.’ dedi. Jens Bonke, gelişme bu şekilde devam ederse, kadın ve erkeğin ev işlerine ayıracakları zamanın 2023 yılında eşit duruma geleceğini belirtti. Jens Bonke’nin kadın ve erkeğin evde iş bölümüne ilişkin araştırma ve incelemesinin sonuçları ”Har Vi Tid Til Velfærd?”  (Sosyal Refaha Ayıracak Zamanımız Var mı?) adlı bir kitabında yayımlandı.

Erkekler artık ev işlerine daha çok yardım ediyor

Araştırma, 18 – 74 yaş gurubundaki erkeklerin 1964 yılında ev işlerine günde sadece 29 dakika ayırmış olduğunu, kadınların ise günde ortalama 4,5 saat ev işleri yaptığını gösteriyor.  1960’lı yıllarda kadınların da çalışma piyasasında yerlerini almaya başlamasıyla evdeki iş bölümü de hızla değişiklik göstermeye başladı. Daha 1975’te, erkeğin ev işlerine ayırdığı vakit günde ortalama 1 saat 11 dakikaya yükseldi. Buna karşılık kadının ev işlerine ayırdığı zaman azalarak günde ortalama 3 saat 39 dakikaya düştü.

1975’i izleyen yıllarda da aynı eğilim devam etti. Bugünkü durumda, erkeklerin ev işlerine ayırdığı zaman günde ortalama 2 saat 17 dakikaya çıkarken, kadının ev işlerine ayırdığı zaman azaldı ve günde ortalama 3 saat 15 dakikaya düştü. Ancak, kadın ve erkeğin eğitim durumları göz önünde tutulursa evdeki iş bölümü de farklılıklar gösteriyor. Hem kadının hem erkeğin eğitim düzeyleri yüksek ise evdeki iş bölümü de daha eşit. Bunun yanı sıra, yüksek eğitimli çiftler çocuk bakımına zaman ayırmak konusunda daha da eşitler.

Erkekler pek memnun değil

Bu gelişmeden, erkekler genelde doğal olarak memnun değil. Son on yılların, kadın-erkek eşitliği ideolojisi ve kadın haklarını savunma hareketleri, sadece çalışma piyasası ve eğitim alanındaki kadın-erkek eşitliğini değil, ev işlerinde de eşitlik sonucunu beraberinde getirdi. Kadınların da artık yüksek eğitim görerek yüksek ücretli işlerde çalışmaları, kariyer yapmaları kadınlara eşlerinden daha fazla gelir sağlamaları olanağı verdi. Nitekim incelemeden çıkan sonuçlara göre, ailelerde 1985 yılında kadınların %14’ünün erkek eşlerinden daha fazla geliri olurken bu oran bugün %31’e ulaştı.

Erkekler maddi açıdan bu gelişmeden rahatsız değil, ancak, bu durum erkek eşlerin özgürlüklerine ve boş zamanlarını ev işlerinden başka şeylerle geçirmelerine sınırlamalar getirdi. Bunun yanı sıra, kadının kendisinden daha fazla kazanması da erkeğin hoşuna gitmiyor ve psikolojik olarak rahatsız ediyor. Jens Bonke’nin değerlendirmelerine göre, bu gelişme kadınlar için tam tersi. Kadın hem ekonomik olarak kendini daha özgür ve daha güçlü hissediyor hem kendine daha fazla boş zaman ayırabiliyor.