Yılbaşından itibaren işsizlik parası alma süresi dolacak olanların %20’si etnik kökenli.

Çalışma Piyasası İdaresi, 1 Ocak 2013’ten sonra, 8.000 etnik kökenlinin işsizlik parası hakkını kaybetme riski ile karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Yeni İşsizlik Sigortası kurallarının yürürlüğe girmesinden sonra, Danimarka genelinde toplam 49.500 işsize, yılbaşından sonraki 6 aylık dönem içinde işsizlik parası alma süresinin dolacağı bildirimi yapıldı. Yeni İşsizlik Sigortası kurallarıyla işsizlik parası alma hakkı kısaltılmış ve 4 yıldan iki yıla indirilmişti.

İşsizlik parası hakkını kaybederek büyük darbe yiyecek olanların büyük bir bölümü etnik kökenliler.

Etnik kökenli işgücü, Danimarka çalışma piyasasındaki işgücünün %10’undan daha az. Buna karşın etnik kökenliler arasındaki işsizlik oranı ise çok yüksek. İşçi Hareketinin (sendikaların) yayın organı Ugebrevet A4’te yayımlanan bilgilere göre 8.000’den fazla sayıda etnik kökenli, İş Bulma Merkezlerinden (Jobcentret), işsizlik parası alma sürelerinin dolmakta olduğu bildirimi aldı.

Uzmanlar, bu durumu ‘etnik kökenlilerin topluma uyumlarını olumsuz etkileyeceği’ ve ‘fakirliğin yaygınlaşacağı’ şeklinde yorumluyorlar. 3F sendikasında Uyum Danışmanı Anthony Sylvester, etnik kökenlilerin sanki, lazım olduğunda iş verilen, ekonominin elverişli olmadığı zamanlarda ise işten atılan bir rezerv işgücüymüş gibi görüldüğünü öne sürdü. Ant hony Sylvester, etnik kökenliler, iş piyasasının daimi bir öğesi olarak kabul edilmezse gerçek uyumun sağlanamayacağını vurguladı.

İşsizlik Parası hakkını kaybederek en çok zarar görecek olan etnik kökenlilerin büyük bir bölümü Başkent Kopenhag’ın batı bölgesindeki sosyal konut bölgelerinde yaşıyor.