Danimarka’da Yüksek Eğitimli Yabancıların işi zorDanimarka’nın gerek kamu gerekse özel sektör işverenleri sık sık, dışarıdan yüksek eğitimli kalifiye elemanlara gereksinim duyduklarını söyleyleyip gelmelerine rağmen, hali hazırda Danimarka’da bulunan yabancı ve yüksek eğitimli işgücünü kullanmıyor.

Bunun en önde gelen nedenlerinden biri, işverenlerin, yabancıların, geldikleri ülkede almış oldukları yüksek eğitimi yeterli görmemesi ve Danimarka’da eğitim almış olmalarını istemesi.

Belediyeler Bilimsel Araştırma Kurumu AKF’nin gerçekleştirdiği son bir araştırma, yabancı iş gücünün geldikleri ülkede almış oldukları yüksek eğitimlerinin ve iş tecrübesi sahibi olmalarının Danimarka’da bir iş bulmaya yeterli olmadığını ortaya koyuyor.Araştırma lideri Jacob Nıelsen Arendt, yabancı elemanların Danimarka’da eğitimlerine uygun bir işte çalışabilmeleri için Danimarka’da yeniden bir eğitimden geçmek zorunda bırakıldıklarını belirtti bu durumun Danimarka açısından büyük bir kaynak israfı olduğunu vurguladı.

Türkiye’den, Pakistan’dan ve İran’dan gelmiş ve Danimarka’da ortalama 15 yıl yaşamış toplam 761 kişi üzerinde gerçekleştirilen araştırmanın ortaya koyduğu sonuçlara göre, bu kişilerin %57’si lise ve dengi bir okuldan ve bir yüksek eğitim kurumundan  mezun olmalarına rağmen, eğitimlerine uygun bir işte çalışmıyor. Bu elemanlar, herhangi bir eğitimi olmayan vasıfsız göçmenlerin çalıştıkları düzeydeki işlerde çalışıyor.

İşverenlerin, çalışmak için gelmiş yüksek vasıflı göçmenlerin, herhangi bir vasfı olmayan göçmenlerle eş tutmaları ve kendilerini hala problemli ve kaynak gerektiren kimseler olarak görmeleri, yabancılar konusunda uzman bilim adamlarınca eleştiriliyor. Bu uzmanlar, Danimarka’nın kaynak israfı olarak gördükleri bu duruma artık bir son verilmesi ve bu insanların kapasitelerinin kullanılarak Danimarka refah toplumuna katkılarının sağlanması  gerektiğini vurguluyorlar.Related Posts
error: Alert: Content is protected !!